Rytą laiptinėj prisegu skelbimą: „Nešu muilą. Neškit eurus.“ Vakare apeinu...

Prie dešimties durų tik viena dešimtinė!

Gal duris padegt? Gaisrininkais žmonės labiau pasitiki...

Užgniaužiu nuoskaudą ir dūlinu kiton laiptinėn.